กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                                                                   ซึ่งจดทะเบียนแล้ว   คลิกดูรายละเอียด
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  คลิกดูรายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ 

รายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปี 2557    คลิกดูรายละเอียด
ปี 2558    คลิกดูรายละเอียด
ปี 2559    คลิกดูรายละเอียด

SCBAM
PVD ONLINE

PVD ONLINE สำหรับสมาชิก

คู่มือใช้บริการ  SCBAM PVD ONLINE
                           ทำอย่างไรเมื่อชุดข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนหาย
                           ทำอย่างไรเมื่อลืมรหัสผ่าน (Password) คลิกเลย…

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ by SCBAM
ความหมายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รูปแบบการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อะไรคือ Employee’s Choice