เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 1278 เข้าชม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 3 อัตรา

ดูขนาดเต็มหน้าจอ