รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

เผยเเพร่เมื่อ 2387 เข้าชม

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 2 อัตรา

Full Screen