ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แก้ไขประกาศ

เผยเเพร่เมื่อ 408 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 10 / 2559) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชากา จำนวน 3 อัตรา มีข้อผิดพลาดจึงขอแก้ไขข้อความในประกาศดังกล่าว
Full Screen