ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

เผยเเพร่เมื่อ 643 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ดูขนาดเต็มหน้าจอ