ประกาศ มรสน. เรื่อง การกำหนดอัตราค้าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 185 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค้าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดูขนาดเต็มหน้าจอ