ข้อบังคับ งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 285 เข้าชม

 

 

การประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2550

ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552