ข่าวสารอื่นๆ

เผยเเพร่เมื่อ 286 เข้าชม

 

 

– ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ มติ ก.พ.อ. การแก้ไขหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณาจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.และ รศ.)

– ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ มติ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผ่านการรับรองรายงานการประชุมแล้ว 

– ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

– ตัวชี้วัดงานประกันฯ ( ข้อมูล ผศ.รศ. 18 พฤษภาคม 2556)