ประกาศ มรสน. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เผยเเพร่เมื่อ 900 เข้าชม

ประกาศ มรสน. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

 

Full Screen