ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ

เผยเเพร่เมื่อ 450 เข้าชม

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

773680_10204666213053536_8356105360735917881_o      IMG_4953

IMG_4952     IMG_4951

1274777_10204666213013535_3114403509068876594_o     IMG_4949

980112_10204666208893432_1439032523568098151_o      IMG_4956