กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว   คลิกดูรายละเอียด
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ ฉบับที่ 3  คลิกดูรายละเอียด  
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ 2560 คลิกดูรายละเอียด
แบบลงลายมือชื่อและเงื่อนไขการลงนามของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล่าสุด)  คลิกดูรายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุนสำรองฯ – 1)
แบบหนังสือขอลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มรสน. (กองทุนสำรองฯ – 2)
แบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มฯ (กองทุนสำรองฯ – 3) 
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์  
http://neport.snru.ac.th/pvd/Default.aspx

 

 

SCBAM
PVD ONLINE

PVD ONLINE สำหรับสมาชิก

คู่มือใช้บริการ  SCBAM PVD ONLINE
                           ทำอย่างไรเมื่อชุดข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนหาย
                           ทำอย่างไรเมื่อลืมรหัสผ่าน (Password) คลิกเลย…

 

 

 

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ by SCBAM
ความหมายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รูปแบบการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อะไรคือ Employee’s Choice

 

 

 

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นอย่างไร???