สำหรับบุคลากรที่ ลืมรหัสผ่าน/ขอรับรหัสผ่านใหม่

เผยเเพร่เมื่อ 207 เข้าชม

โดยสามารถใช้เข้าสู่ระบบดังต่อไปนี้ได้ 1.ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร (neport.snru.ac.th) 2.ระบบบริหารจัดการโครงการ 3.ระบบจองสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (stadiumbooking.snru.ac.th) 4.ระบบสลิปเงินเดือน (eslip.snru.ac.th) 5.ระบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง