รายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่ง และจำนวนตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เผยเเพร่เมื่อ 214 เข้าชม

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่ง และจำนวนตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง

Full Screen