ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสมัครงาน

แบบรายงานสถานภาพผู้กู้ยืมเงิน กองทุน กรอ. กยศ.

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   อ่านเพิ่มเติม “แบบรายงานสถานภาพผู้กู้ยืมเงิน กองทุน กรอ. กยศ.”

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา

ประกาศ มรสน. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา

ประกาศ มรสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา”

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ในการประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ รอบที่ 1 (1ต.ค. 58 – 31 มี.ค. 59) อ่านเพิ่มเติม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ”

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อข่าว

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา
27-05-2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ
23-05-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา
18-05-2559
ประกาศ มรสน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11-05-2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30-04-2559
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตร “บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง”

อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง””

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. งานบริหารบุคคลและนิติการ ได้มีการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมธรรมรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559”

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 บุคลากรสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ  ได้เข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาดูงาน”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ”

ศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ ณ กองกฎหมาย กองบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ”

อ่านเพิ่มเติม

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวอังคณา ศิริกูล
บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

เส้นทางความก้าวหน้า

วิชาการ

สนับสนุน

สารสนเทศหน่วยงาน

11

22

33

44

คู่มือต่างๆ

a

d

c

b

กฎหมายเกี่ยวกับ

k

lp

pm

prk

ld

Link แนะนำ

5

4

3

2

1

6

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.

VDO โดย…อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

ปฏิทินกิจกรรม

fanpage Facebook