ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มรสน. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำโรงเรียนวิถีธรรมฯ

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ประจำโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำโรงเรียนวิถีธรรมฯ”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศ มรสน. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา”

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

เผยเเพร่เมื่อ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนวิธีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา”

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศ มรสน. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์

ประกาศ มรสน. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำโรงเรียนวิถีธรรมฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แก้ไขประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 (1 เม.ย.59 – 30 กันยายน 59)

เอกสารแบบประเมินปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 2 (1เม.ย. 59 – 30ก.ย.59)

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2 (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ) (รอบการประเมินตั้งแต่ 1 เม.ย.59 – 30 ก.ย. 59)

โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)

แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแม่ในโครงการ “1 วัน 1 ปี ความดีถวายแม่”

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ “1 วัน 1 ปี ความดีถวายแม่” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 โดยการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแม่ในโครงการ “1 วัน 1 ปี ความดีถวายแม่””

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง”

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตร “บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง”

อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง””

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. งานบริหารบุคคลและนิติการ ได้มีการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมธรรมรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559”

ศึกษาดูงาน

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 บุคลากรสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ  ได้เข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาดูงาน”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ

เผยเเพร่เมื่อ

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ”

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวอังคณา ศิริกูล
บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

เส้นทางความก้าวหน้า

วิชาการ

สนับสนุน

สารสนเทศหน่วยงาน

11

22

33

44

55

คู่มือต่างๆ

a

d

c

b

กฎหมายเกี่ยวกับ

k

lp

pm

prk

ld
letterbox-295416_960_720

Link แนะนำ

5

4

3

2

1

6

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.

VDO โดย…อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

ปฏิทินกิจกรรม

fanpage Facebook