ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559

เผยเเพร่เมื่อ 1322 เข้าชม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. งานบริหารบุคคลและนิติการ ได้มีการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมธรรมรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

10.06.59 ประชุม กจ. _8803 10.06.59 ประชุม กจ. _2638

10.06.59 ประชุม กจ. _3184 10.06.59 ประชุม กจ. _3537

10.06.59 ประชุม กจ. _3576 10.06.59 ประชุม กจ. _2188