โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)

เผยเเพร่เมื่อ 2582 เข้าชม

บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่าง “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” และ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

Full Screen

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเนธิชัย ธานะราช (นิติกรปฏิบัติการ) หัวหน้าหน่วยนิติการ
งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทร. 0 4274 4174 โทร. IP.131 https://lps.snru.ac.th