ตัวอย่างประเมินค่างาน

เผยเเพร่เมื่อ 1305 เข้าชม

ตัวอย่างพร้อมคำอธิบาย

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งบรรณารักษ์

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา