» สวัสดิการสินเชื่อบุคลากร(GSB)ไม่ดำรงเงินฝาก

เผยเเพร่เมื่อ 1511 เข้าชม

 

 

» ข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่าง ธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

» ขอนำส่งบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ต่อท้ายข้อตกลงการให้สินเชื่อ

» แจ้งเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร