โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (SNRU KM share & learn 2022)

เผยเเพร่เมื่อ 488 เข้าชม

งานบริหารบุคคลและนิติการ ตัวแทนสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (SNRU KM share & learn 2022) ณ หอประชุมจามจุรี 1
โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ และ ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล กล่าวรายงาน
จากนั้นเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice ของ 12 ส่วนราชการใน ม.ราชภัฏสกลนคร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

คลิ๊ก (SNRU KM share & learn 2022)