พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

เผยเเพร่เมื่อ 162 เข้าชม
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร