ด่วน!!! รับสมัครงาน 450 อัตรา ม.ราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

เปิดรับสมัครบัณฑิตและประชาชนทั่วไป ร่วมทำงานโครงการมหาวิทยาสู่ตำบล (51 ตำบล) รับสมัครวันนี้ จนถึง 28 มิ.ย. 65 (เริ่มงาน 1 ก.ค.-ก.ย. 65)

อ่านเพิ่มเติม “ด่วน!!! รับสมัครงาน 450 อัตรา ม.ราชภัฏสกลนคร”

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบภาค ค)

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบภาค ค)

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบภาค ค)”

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะและสมรรถนะ ภาค ค

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะและสมรรถนะ (ภาค ค) ตำแห่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะและสมรรถนะ ภาค ค”