แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยเเพร่เมื่อ 327 เข้าชม

 

 

ดาวน์โหลด แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะในปีงบประมาณ พ.ศ.2564