ประกาศ มรสน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

เผยเเพร่เมื่อ 758 เข้าชม

Full Screen