O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เผยเเพร่เมื่อ 483 เข้าชม

 

 

1. หน้าหลัก “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ”

2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ

3. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ