ประกาศฯ มรสน. เรื่อง แก้ไขประกาศ

เผยเเพร่เมื่อ 634 เข้าชม

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในส่วนของการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอแก้ไขวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังกล่าว

Full Screen