ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 6 อัตรา

เผยเเพร่เมื่อ 1860 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 6 อัตรา

Full Screen