ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ 1 อัตรา (รับโอนข้าราชการ)

เผยเเพร่เมื่อ 779 เข้าชม

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะดำเนินการับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

Full Screen