ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร

เผยเเพร่เมื่อ 2080 เข้าชม

24 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาค ก) อาคาร 10 ชั้น 2 มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

IMG_2053 IMG_2060 IMG_2061 IMG_2064 IMG_2067 IMG_2069 IMG_2074 IMG_2077 IMG_2078 IMG_2086 IMG_2096 IMG_2100 IMG_2105 IMG_2106 IMG_2120 IMG_2123 IMG_2127 IMG_2129 IMG_2130 IMG_2140 IMG_2143