ประกาศฯ มรสน. เรื่องการขึ้นบัญชีการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

เผยเเพร่เมื่อ 370 เข้าชม