ศึกษาดูงานการบริหารจัดการแนวปฏิบัติงานที่ดี

เผยเเพร่เมื่อ 412 เข้าชม

เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 10 เมษายน 2566 งานบริหารบุคคลและนิติการ ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานสำนักงานอธิการบดี เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับบุคลากรในงานบริหารบุคคลและนิติการ สำนักงานอธิการบดี  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร