ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบภาค ก. และสองภาค ข.) พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

เผยเเพร่เมื่อ 17579 เข้าชม

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบภาค ก. และสองภาค ข.) พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา