ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงเรียนวิธีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 20796 เข้าชม