ประชุมทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

เผยเเพร่เมื่อ 189 เข้าชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 งานบริหารบุคคลและนิติการได้ดำเนินการจัดประชุมทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผ่านระบบ Online Zoom Meeting