ใบงานการจัดทำคู่มือ

เผยเเพร่เมื่อ 400 เข้าชม

 

1. ใบงาน เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อยื่นขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”

2. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

3. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม