รายงานสรุปผลศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562

เผยเเพร่เมื่อ 198 เข้าชม

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานด้านบุคคล ณ กองบริหารบุคคลและกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการเครื่อข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 

Full Screen