สวัสดิการสินเชื่อบุคลากร (KTB กรุงไทย)

เผยเเพร่เมื่อ 2045 เข้าชม

 

1.บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2.แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้ยืมเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ

3.โครงการสินเชื่ออเนกประสงค์และสินเชื่อธนวัฎ เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ