ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แก้ไขประกาศ

เผยเเพร่เมื่อ 882 เข้าชม

แก้ไขประกาศ มรสน. (ฉบับที่ 3/2564) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 6 อัตรา

Full Screen

Full Screen

Full Screen