รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่

เผยเเพร่เมื่อ 30 เข้าชม

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่
ระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน พ.ศ. 2565

 

1. ปกนอก

2. ปกใน – สารบัญ

3. รายงานผลการดำเนินฝึกอบรม

5. ปกหลัง

 

พิธีเปิดและบรรยากาศการฝึกอบรม”การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่”

พิธีปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่ (22 เม.ย.65)