ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

เผยเเพร่เมื่อ 110 เข้าชม