ประกาศ มรสน. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

เผยเเพร่เมื่อ 257 เข้าชม