ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

เผยเเพร่เมื่อ 519 เข้าชม