ประกาศ มรสน. เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่วยสินค้า หรือบริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ 37 เข้าชม