ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร

เผยเเพร่เมื่อ

24 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาค ก) อาคาร 10 ชั้น 2 มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร”